Efter översvämningarna

Natten mellan fredag och lördag, 2-3 september, drabbades Sala av ett mycket kraftigt skyfall. På vissa håll kom det mellan 100-120 mm regn. Efter att vi nu fått kontroll på skadeläget har vi beslutat om evakuering av de drabbade lägenheterna på Dalhem.

Beslutet att evakuera har vi inte tagit lättvindigt – det är en absolut nödvändighet. Under byggtiden klarar vi inte brandskyddet, hela bottenvåningen blir oanvändbar och det kommer att vara öppet i väggarna mellan lägenheterna. Vi beräknar att återställningen kommer att ta upp till sex månader.

Det är i första hand försäkringsbolagen som ska hjälpa de drabbade, men vi gör självklart vad vi kan för att hjälpa till för att hitta en lösning på alternativt boende. Från och med den andra oktober kommer de skadade lägenheterna att vara en byggarbetsplats.

Vi har kontakt med samtliga drabbade hyresgäster sedan dag ett. De som inte har lyckats lösa boendefrågan med hjälp av sitt försäkringsbolag kommer att få hjälp av oss.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.