Årlig hyresjustering för lokaler och fordonsplatser

Förhandling avseende hyresjustering för bostäder pågår, men lokalhyresavtal och fordonsplatser är klara.

Den årliga justeringen på lokalhyresavtal med indexklausul är 6,5% och lokalhyresavtal utan indexklausul hamnar på 2%.

Fordonsplatser justeras med 2%.

Höjningen gäller från och med 1 januari 2024 och syns på din avi och Mina sidor i december.

Mvh Salabostäder

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.