Jag har en gammal dörr utan dörröga. Vad kostar det att få ett dörröga installerat i min dörr?

Du kan kontakta en låsleverantör som kan installera ett dörröga.

Tänk på att om din lägenhet snart ska ROT-renoveras så ingår det dörröga i den nya dörren.