Hur vet jag att det är någon från Salabostäder som ringer på dörren?

Det är lätt för dig som hyresgäst att ta reda på om det är någon från Salabostäder som ringer på din dörr. Vi legitimerar oss alltid. Vi kan dessutom hänvisa till informationsutskick som förberett dig på vårt besök.

Anledningar till att vi kommer hem till dig

Du har gjort en serviceanmälan

Har du gjort en serviceanmälan kan vi, eller någon entreprenör, behöva komma hem till dig för att lösa problemet. Har du angett att du inte vill att vi går in med huvudnyckel ringer vi innan, men då kan personen som ringer hänvisa till din serviceanmälan. Blir du osäker, kontakta kundservice.

Vi utför arbeten i fastigheten

Ibland utför vi arbeten i våra fastigheter som gör att vi behöver komma hem till dig. Om det är aktuellt informerar vi alltid i god tid innan vi kommer, antingen via trapphusinformation eller direkt i din brevlåda.

Om du får ett besök och personen inte kan legitimera sig, släpp inte in den personen.

Om du är osäker – kontakta kundservice

Kontakta kundservice om du är osäker på om det verkligen är en person som antingen jobbar hos oss eller någon av våra entreprenörer. De kan kontrollera om det är sant eller inte.

Om det är en falsk person – gör så här

Om personen inte kommer från oss eller någon av våra entreprenörer, gör en polisanmälan.

Du får gärna ringa eller mejla kundservice och berätta. Då får vi veta om det är ett problem vi behöver informera om.

Kontaktuppgifter

Skicka e-post till kundservice
eller ring oss på 0224 – 858 00

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.