Hur uppdaterar jag min köplats?

Det räcker med att logga in för att uppdatera dig för ytterligare en sexmånadersperiod. Det finns alltså ingen knapp eller liknande som behöver tryckas in. Har du loggat in så har du uppdaterat köplatsen.