Hur uppdaterar jag min köplats?

Det räcker med att logga in på marknadsplatsen (För hyresgäster och bostadssökande) för att uppdatera dig för ytterligare en sexmånadersperiod i kön. Det finns alltså ingen knapp eller liknande som behöver tryckas in. Har du loggat in så har du gjort en uppdatering av din köplats.