Hur förebygger jag förekomsten av kackerlackor?

Om du håller städat och rent hemma kommer du långt, eftersom du tar bort kackerlackornas föda. Förvara mat i väl förslutna kärl eller plastpåsar.

Töm soporna ofta, lämna inte matrester framme och undvik att låta eventuella husdjurs mat stå framme längre än nödvändigt.

Har du nyligen fått lägenheten sanerad ska du undvika att våttorka golv och lister på fyra veckor eftersom du då torkar bort bekämpningsmedlet.
I övrigt gäller samma instruktioner som för att förebygga kackerlackor.

Läs mer om kackerlackor på Nomors hemsida.