Vi månar om våra hyresgästers trygghet och integritet

Ni har kanske sett nyheten på Sala Allehanda och SVT Västmanland om att Salabostäder "stänger ute" Socialdemokraternas dörrknackare inför valet. Anledningen är att tryggheten går först.

Salabostäders styrelse har representanter från de politiska partierna, men bolaget drivs enligt affärsmässiga principer.

Vill man ha kontakt med våra hyresgäster får man ringa på porttelefonen, oavsett om man är socialdemokrat, moderat eller annat. Det är ett principiellt viktigt beslut med hänsyn till hyresgästernas integritet. Vi anser att våra hyresgäster själva bestämmer vilka de vill släppa in.

”Vi har sagt att vi ska ha trygga hus. Då kan vi inte lämna ut koder”, säger Bernard Niglis, vd för Salabostäder.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.