Salabostäders hyror för 2022 är klara

I årets förhandlingar har Salabostäder AB och Hyresgästföreningen träffat en överenskommelse som ger 1,35% ökning av intäkterna. Höjningen fördelas genom vårt nya hyressättningssystem som vi kallar ”Rättvis hyra”. Det innebär att drygt hälften av våra hyresgäster inte alls kommer att få höjningen på sin avi utan endast de som fått en målhyra som ligger över nuvarande hyra.

En hyresökning på 1,35% är en relativt låg höjning som bolaget valt att förhandla fram för att snabbt komma igång med den nya hyressättningsmodellen, som initialt innebär en ökad administration även utan hantering av retroaktiva hyror.

”I förhandlingarna framförde bolaget ett förslag till Hyresgästföreningen om en återhållsam höjning för 2022 för att snabba på förhandlingen och underlätta införandet av den nya hyressättningsmodellen som är ett viktigt led i att göra hyrorna rättvisa och begripliga för våra hyresgäster”, säger Bernard Niglis, VD på Salabostäder.

”Det är fortfarande ett läge med stora underhållsbehov framför oss och i år även oväntat höga prisökningar på byggmaterial. Så för bolaget är det viktigt att hyrorna följer med prisökningarna även om vi i år försöker hålla igen höjningen för att snabba på införandet av ’Rättvis hyra’.”

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.