Salabostäder ansluter sig till Fastighetsägarna MittNord

"Samarbetet kommer främst att ha trygghetsfrågor i fokus", säger Salabostäders vd Bernard Niglis.

Salabostäder blir det första kommunalägda bolaget i Västmanland att ansluta sig till Fastighetsägarna MittNord.

”Vi är ju sedan tidigare medlemmar hos Sveriges Allmännytta där vi får ett väldigt bra stöd men när det kommer till den lokala kännedomen och närvaron ser vi Fastighetsägarna som ett bra komplement. Vi ser ett behov av att driva särskilda frågor gemensamt med andra fastighetsägare, i form av trygghetsfrågor och andra värdeskapande diskussioner för invånarna i Sala och här ser vi Fastighetsägarna som den naturliga ’spindeln i nätet’. Dessa frågor är ständigt aktuella och det är oberoende vilken ägare man har”, säger Salabostäders vd Bernard Niglis.

Bernard Niglis

Bernard Niglis, vd Salabostäder

I samband med medlemskapet kommer en arbetsgrupp att tillsättas, initialt bestående av tjänstemän från Fastighetsägarna MittNord och Salabostäder. Det övergripande arbetet ska ha stort fokus på just trygghetsfrågor.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.