Nu har vi fått resultaten från radonmätningen 2022

Salabostäder gjorde en radonmätning, som innebär att radonpuckar placerades ut i lägenheter under sextio dagar. Sedan skickades radonpuckarna för analys. Resultaten har nu inkommit, hälsar byggprojektledare Anders Olofsson.

Hur vet jag som boende om värdena i min lägenhet överskrider de tillåtna gränsvärdena?

Jag kommer att ta kontakt med de få hyresgäster som har för höga värden i sin lägenhet under kommande månad för att titta på åtgärder.
Om jag inte hör av mig under juni månad så ligger lägenheten under gränsvärdet.

Kan du ge exempel på åtgärder?

Det kan handla om så enkla saker som badrumsfläktar, allmän ventilation, platta trösklar som tätning vid inkommande rör.
Radon är en gas som enkelt kan ventileras bort. Det krävs generellt sett inga större ingrepp för att få bukt med problemet.

Hur kan boende få reda på sitt resultat som i majoriteten av fallen ligger under gränsvärdet?

Gränsvärdet ligger på 200 Bq (Becquerell)/m³ (kubikmeter). Vill du som hyresgäst veta hur det ligger till i din lägenhet så kan du skicka e-post till mig så återkopplar jag med värdet.

Porträtt på Anders Olofsson som ler i en blå- svart- och vitrutig skjorta

Anders Olofsson, byggprojektledare på Salabostäder

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.