Försäljningsinfo

På grund av begränsningar i finansieringen har vi efter styrelsens beslut lagt ut fyra mindre fastigheter till försäljning. Det handlar om två fastigheter i Sala och två fastigheter i Möklinta. Inga ytterligare försäljningar är planerade i nuläget.

Pågående försäljningar

Möklinta Prästgård 1:30

Fastigheten har fjorton (14) lägenheter.

Möklinta Prästgård 2:12

Fastigheten har sexton (16) lägenheter.

Avslutade försäljningar

Färgaren 9

Fastigheten har fem (5) lägenheter och en (1) lokal.

Den nya ägaren heter Wallingstam Fastigheter.
Försäljningspriset var 7,8 MKR, vilket är strax över värdering och begärt pris.
Tillträde sker i juni 2023.

Krigsfången 6

Fastigheten har fjorton (14) lägenheter.

Den nya ägaren heter Carl Oscar Estates AB.

Försäljningspriset var 11 MKR, vilket motsvarar begärt pris och värdering.
De boende i fastigheten håller för närvarande på att se över möjligheten att bilda bostadsrättförening och ta över huset. Av den anledningen sker tillträdet först i september 2023.

Kontakt

Vid frågor om försäljningen, kontakta VD Bernard Niglis.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.