Faran med att ladda elbilar i motorvärmaruttag

Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna hyresgäster om brandfaran med att ladda elbilar i vanliga 230 voltsuttag. Därför förbjuder vi laddning av elbilar via motorvärmaruttaget.

En ökande trend

Antalet elbilar ökar stadigt, samtidigt som bristen på laddplatser gör att flera bilägare använder sina motorvärmaruttag till att ladda sina bilar. Elinstallationen och laddkablarna är inte dimensionerade för maximal belastning under lång sammanhängande tid. När dessutom flera bilar på samma parkering laddar samtidigt är det stor risk att uttaget blir överhettat vilket kan orsaka brand.

Täcks inte av försäkringsbolaget

Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av denna anledning har vi bestämt oss för att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget.

Tillsammans med Sala-Heby Energi bygger vi laddplatser

Har du behov av elbilsladdning så ska du höra av dig till Sala-Heby Energi, så kan vi bygga laddplatser dimensionerade för elbilar. Den kostnaden som tillkommer för dig som hyresgäst, utöver kostnaden för fordonsplatsen, är elabonnemanget hos Sala-Heby Energi, där du betalar för din förbrukning.

Maila ditt namn och adress till kundtjanst@sheab.se eller ring 0224-576 80.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.