Varför kan jag inte göra en intresseanmälan?

Vi måste ha emottagit ett inkomstintyg som du själv laddar upp på Mina sidor för godkännande. Utan godkänt inkomstintyg kan du inte registrera en intresseanmälan.

Ett inkomstintyg ska visa att du är garanterad inkomst i minst ett halvår framåt i tiden från avtalsdatumet.

Inkomstintyg kan t ex vara anställningsavtal, intyg från försäkringskassan, pensionsbesked, a-kassa, studiemedel från CSN.

Eftersom systemet automatiskt rensar bort gamla intyg behöver du uppdatera dessa var 6:e månad.