Om ni skulle sänka min hyra till målhyran direkt skulle jag spara mycket pengar. Nu kommer den årliga hyreshöjningen att äta upp de pengarna på sikt. Hur kallar ni detta rättvist?

Införandet av den systematiska hyressättningsmodellen är framförhandlad tillsammans med Hyresgästföreningen för att rätta till felsatta hyror på en kollektiv nivå samtidigt som det är ett nollsummespel. Det innebär att vi inte tjänar någonting extra på införandet utöver den årliga hyreshöjningen.

Målet med modellen är att hyressättningen blir tydligare, vilket i sin tur kommer att underlätta kommande hyresförhandlingar.

Fokus för oss har varit att skydda de ekonomiskt svaga i vårt bestånd. Intrappningen är till för att de som inser att de inte kommer att klara av att betala målhyran ska ha en chans att flytta till en lägenhet med lägre kostnad. Detta är också anledningen till att vi valt att fördela maxhöjningen på ett sätt som ska underlätta för barnfamiljer och ensamstående med barn.

Självklart innebär det att vissa lägenhetshyror påverkas mer än andra, men å andra sidan innebär en påverkan att något inte var rätt med hyressättningen från början.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.